Ζωή και χρώμα στο σπίτι σας Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο του γραφείου μας! Ανοιχτά: Δευτέρα ,Τρίτη ,Πέμπτη , Παρασκευή 09:30-14:00 - 18:00-21:00, Τετάρτη & Σάββατο 09:30 - 14:00

Διαπραγματευτική διαδικασία

Η διαπραγμάτευση ανέκαθεν αποτελούσε, και συνεχίζει να αποτελεί, αναπόσπαστο κομμάτι της αγοροπωλησίας ενός ακινήτου ή της συμφωνίας μίσθωσης ενός ακινήτου.
Η διαπραγμάτευση επί των θέσεων κάθε συμβαλλόμενου μέρους με στόχο την αμοιβαία συμφωνία είναι το ζητούμενο.
Η διαπραγμάτευση απαιτεί τεχνικές και μεθόδους που το Αχαϊκό Σπίτι έχει την εμπειρία να καταγράψει τις ιδιαιτερότητες των παραμέτρων της διαπραγματευτικής διαδικασίας σε κάθε φάση της, καθώς και του γενικότερου πλαισίου μέσα στο οποίο πρέπει να κινηθεί το κάθε μέρος ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε διαπραγμάτευσης.
Η ανεύρεση ενός αμοιβαία συμφέροντος αποτελέσματος συχνά οδηγεί σε αντικρουόμενα συμφέροντα, πολλές φορές έντονα.
Η επίτευξη μιας καλής συμφωνίας προκύπτει μέσα από τη ζύμωση της διαπραγμάτευσης, οπού το Αχαϊκό Σπίτι συντονίζει και συμμετέχει ενεργά έως την ολοκλήρωση της
.